Allah’ın Var Oluşuna Delil !

Ateistlerin tartıştığı, onlarca kitap yazdığı, hakkında bilimsel bir kanıtın olmadığına dair iddiaları olduğu..

Eğer Allah var olsaydı bilim adamlarının bunu mutlaka kanıtlardı !

Bilimsel bir delil isteyen ateistler için bilim dalının en güçlü delili olan matematik ile formüle edilmiş onun varlığını gösteren, sembol ve işaretlere dayalı teorik kısa bir yazı.

İlk emir Oku – ilk sayı “1”

Oku emri ile geldi ilk ayetler, o halde emre itaat etmeli ve okumalı, evrenin neresine giderseniz gidin matematiksel hesaplamaları, formülleri, ifadeleri, sayıların neden on adet karakter içerdiğini düşünün, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0 ile bütün problemleri çözdüğümüz ve her durumu formüle ettiğimizi düşünün…

Peki bu sayıların ilk’i olan 1 sayısının ilk olduğunu çarpma ve bölme işlemlerinde etkisiz eleman olduğunu ilk okul sıralarında öğrendik, aslında bize bir işaret olarak dilimizden hiç düşürmediğimiz bir ifadeyi apaçık anlatmıyor mu? Allah birdir.! evet o eksilmez ve çoğalmaz ortaksız olan tek Allah’dır.. daha açık şekli ile ifade edecek olursak matematik’de kullandığımız çarpma ve bölme işlemlerinde etkisiz elemandır bir sayısı.. bu sayı şüphesiz Onu ifade ediyor. bu sayı karakterlerini birer birey olarak düşünürsek en üstte her zaman o vardır, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0 . şimdi can alıcı noktaya geliyoruz, bu satırdan itibaren okuduklarınıza inanamayacaksınız, gönül gözünüz açık olsun.

Çarpım = doğum (yeniden doğuş,ortaya çıkma,çoğalma)

Bölüm = ölüm (geriye dönüş) * (bakınız: sayfa sonu)

Bütün sayı karakterlerini analiz edelim.

1 sayısı

Çoğaltmak için çarpma işlemi kullanalım
1×1=1 sonuç her zaman bir çıkar bu sonuca göre bu sayı Allah’ı ifade eder. eksilmez ve çoğalmaz tek varlık Allah’dır.

Öldürmek için bölme işlemi kullanalım
1/1=1 sonuç her zaman bir çıkar bu sonuca göre bu sayı Allah’ı ifade eder. eksilmez ve çoğalmaz tek varlık Allah’dır.

Eksilmeyen ve çoğalmayan varlığın, öncesi ve sonrası da olmaz, eşi benzeri olmaz tek’tir.. sadece sıfatları ile bilinen ondan başka eşi benzeri olmayan bir varlığı düşüne biliyor musunuz. Ezelden beri vardır ebediyete kadar var olacaktır.

2 sayısı

2 sayısı çoğalmak veya çoğunluğu temsil eder, bu sayıyı görünce ilk aklımıza gelen “çift” olur.. yeryüzündeki ilk çift adem peygamber ile Havva anamızdır.. Çoğalma 2 ile başlıyor, bütün sayı karakterlerini tekrar çoğaltıp (çarparak) öldürelim (bölelim)

2×2=4 evlendi ve çoğaldılar insan nüfusu olarak göz önüne aldığımız zaman sayının çoğaldığını gördük, çoğalabilen bir varlığın eşi benzeri olur. bu insandır..

2/2=1 zaman geldi öldüler, ve 1 rakamı ortaya çıktı.. yani her ölüm sonrası 1 sayısına geri döndüler.. yani kaçınılmaz son olan Allah’a geri dönüşü görüyoruz.

1 sayısı

1×1=1 yani zamanın ne ileri ne geri gittiği bir zaman kavramı ( Allah’ın mekan ve zamanı ) siz onu ne ileri ne geriye götürebilirsiniz.

2 sayısı .. ve

3 sayısı

Aynı 2 de olduğu çoğalabilen bu varlık ilahi emir üzerine yeryüzünde varlığını sürdürebilmek için 9 sayısına kadar çoğalmış ve bu güne dek gelmiştir !

Aynı işlemleri 4,5,6,7,8,9, ile’de yaptığımız zaman insan nüfusunun giderek çoğaldığını görüyoruz. bu satırlardan itibaren bu birimleri insan nüfusu olarak ele aldık , bunu şimdi 1 rakamından itibaren zaman birimi olarak ele alıp açıklamaya çalışacağım.. Nereye kadar devam edecek sorusunu anlamamız için yazdıklarımı lütfen okumaya devam ediniz.

3×3=9 çoğalan insan nüfusu ve..

3/3=1 bölündüğü zaman ( ölüm ) dönüşün olduğu yer (çıkan sonuç 1 sayısı dönüş her zaman Allah’ın yanı. ) ve bunun gibi sayılara ifadeler ile anlam yükleyebiliriz.

7 sayısı (son peygamberin zamanı)

Aynı işlemler bu sayı içinde geçerlidir, insan nüfusu olarak düşündüğümüz zaman 7. zamanda yaşayan veya 7. zamana kadar yaşamış insan topluluğunun yeryüzündeki sayısını ifade eden çoğunluk oranı.. bu oran 10 üzerinden 7 sayısıdır.. Matematik’teki ifadelerin “10” karakter , her karakterinde insan nüfus sayısı olduğunu düşünelim. Bu birimleri de 1. zaman 2. zaman gibi düşünelim.

Son peygamberin doğduğu saniye hangi zamana denk geldi ve neden ?

Şüphesiz son peygamber Hz. Muhammed ( a.s ) gönderilmiş 124 bin peygamberlerin sonuncusu ve en üstünüdür. O peygamber öyle bir zamanda dünya’ya geldi ki tarih olarak kabul ettiğimiz Hz. İsa peygamberin doğumundan tam 571 yıl 4 ay 28 gün sonra doğmuştur ! peki nedir bu zamanı özel yapan ? hemen açıklamasına geçelim, aklınızdan bir sayı tutun, herhangi bir sayı ! örnek : 5874 .. bu sayıyı 7 sayısına bölün .. çıkan sonuç şu olacaktır

839,142857142857142857142857142857…..

Ardışık şekilde devam eden bir sayı hanesi göreceksiniz 142857142857142857 bu sayıların içinden (571) (4) (28) olanları ayırıp bakınız .

571 senesi 4. ay ( nisan ayı ) 28. gün ( kutlu doğum haftası olarak kutladığımız kesin olarak onun doğduğu günü bilmediğimiz bu gün çıkmıyor mu?

Aynı işlemi başka bir sayı ile yaptığımız zaman bu sonuca ulaşacaksınız..

Aklınızdan tuttuğunuz herhangi bir sayıyı 7 rakamına bölün.. (7 ve 7 sayısının katları hariç, işlem sonucunda virgül ile ayrılmış sağ taraftaki sayıları takip ediniz.)

Allah ( C.C ) son peygamber için “ben kainatı onun yüzü suyu hürmetine yarattım” demiştir.

Kainattaki kendi halinde bırakılmış her nesnenin ağırlığı, çapı, hacim hesabı pi sayısı olarak kullandığımız 22/7 yani 3,1428571428571 değil miydi ?

“Pi” sayısına en yakın sayı olarak kullandığımız bu sayıyı gerçek pi sayısına daha yakın hesapladığımız zaman tam olarak 28 nisan 571 yılında peygamber efendimiz Hz. Muhammed’in ( s.a ) doğduğu saat, dakika bulunamaz mı? o zaman bu zaman değil midir sizce ? Sizce onun doğduğu zaman tesadüf mü? hangi sayıyı 7 rakamına bölersek bölelim çıkan sonuç onun doğduğu sene-ay-günü gösteriyorsa bu hala sizin için bir delil değil midir? Bilimsel bir kanıt arayanlara Mehdi’nin geleceği günümü açıklamak gerek! veya kıyamet şu gündür demek mi lazım! .. Bu size yetmedi ise daha fazlasını bilmek isterseniz okumaya devam edin.

8 sayısı … ( Osmanlı dönemleri )

9 sayısı ( Ahir zamanı, bu zaman )

Şu an yaşadığımız zaman ölçeği “9” yani ahir zamanındayız, her an her şey olabilir.. Zaten tüm işaretler neredeyse çıktı, alametler bir bir zuhur ediyor.

Şimdi bütün sayıları canlı birer birey olarak düşünün;

1,2,3,4,5,6,7,8,9,0

Her birisi bir zamanı ve insan nüfusunu temsil ediyor, hepsi canlı !

Kıyamet’ten evvel bir sofrada yemek yemiş karnı doymuş birer canlı gibi hepsi helalleşecek, her birisini bir kapalı bir oda’da düşünün, bütün sayıların kendine ait bir odası, zamanı, ve canı var gibi hayal edin.. 1 sayısının 2 ile bir defa 2 sayısının 1 ile 2 defa helalleştiğini hayal edin, bu helalleşmenin her sayının kendi birimi kadar olduğunu var sayalım, ortaya çıkan kombinasyonu hesaplamak ister misiniz ? hiç bir şeyi ifade etmek istemeden size bir ipucu versem sonuca siz varmak ister misiniz?

1+2+3+4+5+6+7+8+9+0=45

45×45=2025

Bu işlem sonrası ortaya çıkan rakamın bir tarih olduğunu düşünmek bile istemiyorum.

Korkum şudur-ki o kapalı oda içerisinde bütün sayıların birbiri ile tokalaşıp helalleştiği zaman son olarak sıfır ile tokalaşması, yani yutan eleman olan sıfır sayısının bütün zamanlara dokunması,her şeyin bir anda yok olması, zamanın durması veya geriye dönüşü olmayan sonsuzluğa giden zamanın tekrar kaldığı yerden devam ederken bizi de içinde alıp yürümesidir.

Umarın bu tarih Hz. Mehdi’nin ve Hz. İsa’nın dünyaya geliş tarihi olur.

Matematiksel ifadeler bize daha kötüsünü işaret ediyor .

Şuan yaşadığımız zaman birimi mutlaka 9 olarak gözükmektedir.

7. zaman peygamberimiz zamanıdır. (doğduğu zaman)

1. zaman her zaman öncesi ve sonrası olmayan (sonsuzluk) Allah’ın zamanıdır.

2 ile 7. zaman arasında gelen peygamberlerin sonuncusu olan Hz. Muhammed (a.s) 124.000 peygamberin en sonuncusu ve en üstünüdür.

Peki Allah’ın kıyamet sonrası durumu nedir? ( Haşa Tövbe )

Bilgisayarın icadına kadar geçen zaman içinde bilim adamları sıfır ile sıfırın çarpımı veya bölünmesi ile çıkan sonucun bazı bilimcilerin sadece sıfır olacağı, bazıları tarafından sonsuza kadar devam eden sıfır (0,000000000…0001 ) sonucu çıkacağı şeklinde farklı görüşleri olmuştur, bilgisayar bu sonucun sonsuza kadar sıfır üretmek olduğunu 1950 yıllarında bize kanıtlamıştır. yani ölümden sonraki sonsuz hayatı işaret ediyor gibi çıkan sonuç. Bilgisayarın sürekli sıfır üretebilmesi için ürettiği sıfırların en sonuna sürekli “1” rakamını ekleyerek devam ettiğini görüyoruz, yani 0x0= 0,0000…01 ( … sonsuz ) Burada “1” rakamı kaybolmuyor, sonsuza kadar devam ediyor, yani “Allah birdir” sözü bu ifade ile çok basit anlaşılıyor.

1×1=1 çoğalmaz 1/1=1 eksilmez ( Allah C.C )

2×2=2 ilk insanlar 2/2=1 (tekrar 1 olur ve Allah’a geri dönerler)

3×3=9 insan nüfusu çoğalıyor 3/3=1 (tekrar 1 olur ve Allah’a geri dönerler)

4×4=16 insan nüfusu çoğalıyor 4/4=1 (tekrar 1 olur ve Allah’a geri dönerler)

5×5=25 insan nüfusu çoğalıyor 5/5=1 (tekrar 1 olur ve Allah’a geri dönerler)

6×6=36 insan nüfusu çoğalıyor 6/6=1 (tekrar 1 olur ve Allah’a geri dönerler)

7×7=49 insan nüfusu çoğalıyor 7/7=1 (tekrar 1 olur ve Allah’a geri dönerler)

8×8=64 insan nüfusu çoğalıyor 8/8=1 (tekrar 1 olur ve Allah’a geri dönerler)

9×9=81 insan nüfusu çoğalıyor 9/9=1 (tekrar 1 olur ve Allah’a geri dönerler)

( bölüm sonucu (bölüm ölüm ise) sürekli 1 çıkar .. kaçınılmaz son o’na geri dönüştür. )

0 bu kıyametin işareti olabilir mi? 0/0=0.00000000000…………… yeniden doğuş, ortaya çıkma, çoğalmanın mümkün olmadığı zaman birimi, daha açık ifade ile çarpma ve bölmenin etkisiz olduğu zaman.

Küçük kıyamet işareti : 1×1=1/1=1 (eksilmeyen ve çoğalmayan Allah’dır) o birdir.

Eksilen ve çoğalan diğer rakamlar ise insanı veya yaratılanı temsil eder.. bu sayıların sıfır ile çarpımı :

2×2=4 4×0=0,0000000000000 … Çıkar bu küçük kıyamet’tir.. İnsanın kendi ölümüdür.

Büyük kıyamet ise;

0x0=0,0000000000000……….. yani zamanın 9 dan sonraki geleni, sıfır birimi.. hiçlik yokluk artık anlamsız olduğu zaman birimi.

Netice;

Allah apaçık ezelden ve ebediye kadar vardır var olacaktır
Yukarıdaki işlemlere göre Peygamber efendimizin doğum tarihinden yola çıkarak Adem Aleyhisselam yer yüzüne gönderildiği tarihi bulmak mümkün. ( Biz bunu açıklamadık )
Ahir zamanındayız ve “9” sayısının en sonlarındayız.
Her sayı dönemini ele alarak aradaki zaman farklarını hesaplayıp 9. zamanın ne zaman son bulacağını bilmek mümkün ( Bu yazıda kıyamet tarihi hesaplamadık, muhtemelen buna kıyamet dememek lazım, yazının ilk başlarında belirttiğim 2025 yılı umarım Mehdi Aleyhisselam gelişi olacaktır. )

Bölüm = ölüm ise, bir sayı tam olarak kendi değeri kadar bir rakama bölünmesi halinde yok olmuyor ise, bir devamlılığı olacak anlamına geliyor, yani 5/5=1 neden sıfır değil ? neden sıfır olmuyor. bu ölümden sonra varlığın devamı anlamı olamaz mı, yok olmadığımızın bir kanıtıdır bana göre, daha ötesi 1 olan varlığa geri dönmektir. bakış açısını değiştirmek bunu ancak algılamamıza yetebilir. herkesin ölümü halinde 1 olduğunu düşünüp bütün birleri kendine bölüp hatta çarpıp bir araya toplasanız eninde sonunda bir sayısı çıkar, Allah’ın nur’unu tamamlaması değil midir. Koşulsuz teslimiyet ile okunup anlaşılabilir durumlardır.

Zaten apaçık cennet veya cehennem bizlere gösterilmiş olsa bunun adı “sınav” olmazdı. Burada elde ettiğimiz ipuçları ve henüz farkına bile varamadığımız ne kadar ilahi işaretlerle dolu olduğumuzu unutmayalım. Şüphesiz en doğrusunu Allah ( C.C ) bilir.

 

Yazar; Murat Terzi

1997

Yanıt yok

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir