Kurtlu Paralar

Cumhuriyetin ilk kağıt parası kurtlu 5 lira 1927 tarihli basım olup birinci emisyon para gurubuna ait koleksiyon değeri olan nadir bir üründür, paraların değerleri kağıt kalitesi ve natural oluşu ile orantılıdır. İşlem görmüş bir kağıt paranın değeri düşer.. Yıkama, düzeltme, ütüleme veya kesip yapıştırma işlemleri paranın değerini ciddi şekilde azaltır.

“Kurtlu Paralar” Osmanlıca yazılı harf kanunu öncesi çıkan birinci emisyon paralardır.